ST 52-3 (S355JO,S355J2G3) | Güner Metal

ST 52-3 (S355JO,S355J2G3)

Genel yapı çeliği, çekme dayanımı ve akma sınırı ile tanımlanan ancak biçimlendirme (ısı işlemi uygulanmamış) suretiyle yapılan ve normalleştirme tavı uygulanmış veya uygulanmamış durumdaki alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerdir. Burada üst yapı, yol, kanal, köprü vb. inşaat işlerinde kullanılan yukarıda verilen tanıma uygun şekilde imal edilen çelik profiller, çubuklar, teller, levhalar, şeritler, kalın ve orta kalınlıktaki saçlar ile yarı mamul ve dökme parçaların yapımında kullanılan çelikler ele alınmaktadır. Muayene ve deneyleri TS 2162 ye göre yapılır.

Genel Yapı Çelikleri (ST52-3)

Malzeme NoDINSAE/AISIAFNORUNIBSJISENGOST
1.0570St 52-3, S355JO, S355J2G3 E36-3, E36-4 Fe 510 B, C, D Fe 510 D 1 FF SM490 A, B, C 17GS
kalın ve orta kalınlıktaki saclar